Vi utför allt inom trädgård

Gräsklippning

Häck klippning

Trädbeskäring

Krattning

Trädfällning

Harvning av grusgång

Trädfällning

Ogräs borttagning

Plantering av träd och buskar

Priser:
Gräsklippning, villa tomt: 400kr/timmen
Gräsklippning av större ytor: 600 kr/timmen
Övrigt: 340 kr/tim

Copyright©2008VikingService, vi utför trädgårdsarbete, markberedning, byggnationer, städning mm