Jag utför byggnationer av uteplatser, altaner, sätter upp staket mm.

Pris: 340kr/timmen plus eventuell materialkostnad

 
Copyright©2008VikingService, vi utför trädgårdsarbete, markberedning, byggnationer, städning mm